top of page
הדמיה מנדי מאוסטרליה מוקטן.png

חדש!

מי הם "ילדים בשליחות"?

 

​ילדים בשליחות אלו הם ילדים רגילים, החיים חיים לא רגילים. אלו שליחים צעירים ממקומות שונים על פני הגלובוס, שסביבתם הקרובה, סדר יומם, ואפילו השפה, בה מדברים סביבם - שונים וייחודיים.

 

כמו לכל ילד רגיל גם להם יש תחביבים, חלומות ואתגרים. אך מכיוון שחייהם אינם שגרתיים - גם התחביבים, החלומות, ואף האתגרים העומדים למולם, אינם שגרתיים.

 

הסדרה מפנה זרקור אל עבר הילדים הללו, ילדיהם של שליחי הרבי מליובאוויטש הפזורים ברחבי העולם. הם חיים רחוק מהמשפחה המורחבת, רחוק מארץ מולדתם, ופועלים לצד הוריהם לעזור לכל יהודי במקום שליחותם בגשמיות וברוחניות. 

"ילדים בשליחות" זוהי סדרה ייחודית מצולמת, המזמינה את הקוראים הצעירים להיכנס לעולמם של ילדים וילדות מכל קצות תבל. 

 

דרך סיפורים בגוף ראשון יבקרו הקוראים בארצות שונות ובמקומות מעניינים, וילמדו להכיר את עולמם של המספרים – ילדים אמיתיים עם סיפור חיים לא שגרתי, את הסביבה שבה הם חיים ואת סדר היום היהודי-הייחודי שלהם. בספרים תמצאו תיאורים מעניינים לצד צילומים אותנטיים המלווים את הסיפור לכל אורכו, עובדות מרתקות, ידע היסטורי וגיאוגרפי, פעילות מיוחדת ואפילו טעימה משפת המקום. הספרים פותחים בפני הקוראים אשנב לחיי השליחות, דרך עיניים של ילד-שליח הצעיר. ספרי סדרת "ילדים בשליחות" מתורגמים לאנגלית וזוכים להצלחה רבה בארץ ובעולם.

 

מרחיב אופקים ומחנך לנתינה, לאכפתיות ולאהבת ישראל. 

bottom of page