תמר מונציה

בואו לבקר את תמר בת השבע בעיר התעלות והגשרים:

עורכת שולחן שבת
עורכת שולחן שבת

מחכה לספינת-האוטובוס
מחכה לספינת-האוטובוס

קונה דגים לכבוד שבת
קונה דגים לכבוד שבת

עורכת שולחן שבת
עורכת שולחן שבת

1/4