תמר מונציה

בואו לבקר את תמר בת השבע בעיר התעלות והגשרים: