מתחפשים בשליחות

בכל שנה, במהלך חג הפורים מצטרפים לסדרה שלנו עוד ועוד ילדים בשליחות!

משתפים אתכם בכמה מן התמונות שקיבלנו:

שרי גופין

לוי קורנט

ילדי משפחת עידה

דבורי גושן

אסתי גלדזיילר

שניאור קעניג

מושקי כהן

אסתי וצילה בלוי

ציקי קעניג

מוסי רסקין

מושקי פרקש, פתח תקוה

מושקי קעניג

לוי גורליק, סופרינא-מוסקבה

מושקי מינסקי

לאה קורנט

מושקא ושניאור עבאדה, מושב גילת