מוטי מפרגוואי

התלוו למוטי בן התשע והכירו את חיי השליחות במדינת עולם שלישי:

חלב טרי וכשר
חלב טרי וכשר

!שלום, אמיגוס
!שלום, אמיגוס

האפרוחים שלנו
האפרוחים שלנו

חלב טרי וכשר
חלב טרי וכשר

1/4