מוטי מפרגוואי

התלוו למוטי בן התשע והכירו את חיי השליחות במדינת עולם שלישי:

!שלום, אמיגוס